Welkom bij Ottevanger Accountancy

Ottevanger Accountancy is een middelgroot en zelfstandig accountantskantoor dat is gevestigd in Gorinchem. Vanouds zijn wij gespecialiseerd in advies en diensten inzake fusies, overnames, fiscale analyse, subsidies en financiering, voor met name familiebedrijven.

Vandaag de dag laten ook middelgrote ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en vermogende particulieren zich door ons kantoor terzijde staan met advies of in de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot:

  • Accountancy
  • Belastingadvies
  • Loonadministratie

Ottevanger Accountancy staat voor een resultaatgerichte en persoonlijke aanpak. Dankzij een uitgebreid en veelzijdig nationaal en internationaal netwerk van onafhankelijke adviseurs kunnen wij u langs korte lijnen op een breed gebied ondersteunen.

Actueel

Geen crisisheffing over bijzondere beloning in 2012

Een van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de tijdelijke crisisheffing voor lonen boven € >> Lees meer

Verdeling box 3-vermogen bij inkeer

Een belastingplichtige en zijn fiscale partner kunnen in hun aangiften inkomstenbelasting zelf de >> Lees meer

Aansprakelijkheid belasting fiscale eenheid

De samenstellende delen van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting zijn op grond van de >> Lees meer