Ottevanger Accountancy

Bel ons op: 0183 610 700
Ottevanger Accountancy
Kleine Landtong 21
4201 HL Gorinchem
info@ottevangeraccountancy.nl

IMG_3178

Samenstellen jaarrekening

Wij verzorgen voor onze klanten periodieke rapportages en stellen de jaarrekening samen. De jaarrekening is het resultaat van uw beleid en strategie. Maar u legt er ook verantwoording mee af aan derden. Aan partijen die betrokken zijn bij uw onderneming zoals aandeelhouders en bankinstellingen. Dit rapport moet een betrouwbaar en juist beeld geven van uw organisatie. Samenwerking met een deskundige partner is voor dit traject dan ook van groot belang. Bij deze financiële verslaglegging en een deskundige interpretatie van uw ondernemingsresultaten zijn wij u graag van dienst. We kijken bij het samenstellen van uw jaarrekening vanzelfsprekend naar alle bedrijfsonderdelen. Hoe staat het met de doelmatigheid van uw administratie? Sluit de inrichting ervan nog wel aan bij nieuwe ontwikkelingen? Daarnaast begeleiden we u bij het opzetten of verbeteren van uw financiële informatiesystemen en de interne controle hierop. We willen betrokken zijn bij uw onderneming.

Wij zijn aangesloten bij de SRA, een samenwerkingsverband van accountantskantoren met een hoge mate van kwaliteitsbewustzijn en toetsing ervan.