Ottevanger Accountancy

Bel ons op: 0183 610 700
Ottevanger Accountancy
Kleine Landtong 21
4201 HL Gorinchem
info@ottevangeraccountancy.nl

Disclaimer

De informatie, zoals ze op deze website is weergegeven, is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Aan de inhoud hiervan wordt de uiterste zorg besteed. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Ottevanger Accountancy aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid hiervan of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van alle informatie op de internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Ottevanger Accountancy of haar leveranciers. Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ottevanger Accountancy op grond van de Auteurswet 1912.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: info@ottevangeraccountancy.nl

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar sites die door anderen worden bijgehouden. Hierop heeft Ottevanger Accountancy geen toezicht of invloed. Zij kan dan ook geen verantwoordelijkheid dragen dan wel aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die pagina’s.
Ottevanger Accountancy is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer: 11050474.

© Copyright Ottevanger Accountancy

Alle rechten voorbehouden.